Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion - Sluta med omskärelse av pojkar som görs av andra än medicinska skäl

Teckenspråkstolkad 4 februari 2020 Regionfullmäktige

Motion av Håkan Lösnitz (SD) om att regionen skall sluta med omskärelse av pojkar som görs av andra än medicinska skäl.

Håkan Lösnitz (SD) har i en motion föreslagit att Västra Götalandsregionen omedelbart slutar erbjuda och utföra omskärelse av pojkar av andra än medicinska skäl. Enligt motionären erbjuder idag Västra Götalandsregionen (VGR) omskärelse av icke-medicinska skäl på omyndiga pojkar. Motionären hänvisar bland annat till barnkonventionen.

VGR genomför idag enbart omskärelse av pojkar då det finns medicinska skäl. VGR har inga upprättade avtal med vårdgivare för att genomföra icke-medicinsk betingad omskärelse av pojkar på grund av att det inte funnits efterfrågan.

2015 gjordes en noggrann genomgång av den aktuella frågan. Det konstaterades då att det inte finns några skäl att överpröva hälso- och sjukvårdsutskottet beslut från september 2009 om att godkänna rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner att erbjuda omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder.

Koncernkontoret bedömer att det inte har tillkommit något avgörande i denna fråga som motiverar ett annat beslut än det som fattades 2015.

Den vägledning som tagits fram av FN:s barnrättskommitté i tolkning av barnkonventionen, de så kallade allmänna kommentarerna, inkluderar inte icke-medicinsk omskärelse av pojkar som skadlig traditionell sedvänja.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. Beslutet togs efter votering.

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Håkan Lösnitz Omskärelse

Program
24 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Teckenspråkstolkad 4 februari 2020 Regionfullmäktige