Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att utredning av obstruktiv sömnapné skall omfattas av vårdgarantin

Teckenspråkstolkad 4 februari 2020 Regionfullmäktige

Marianne Berntsson (D) har i en motion föreslagit att utreda förutsättningarna för att utredning på misstanke om obstruktiv sömnapné ska omfattas av vårdgarantin. Motionen beskriver ett behov av förbättrad tillgänglighet för utredning vid obstruktiv sömnapné, (OSA), dvs andningsuppehåll på grund av luftflödesbegränsning under sömn, och att väntetiderna för utredning av detta tillstånd är för långa i vår region.

OSA kan ge allvarliga konsekvenser och finns hos mellan 10 till 20 procent av personer i medelåldern.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tillstyrkt motionens förslag att utreda förutsättningarna för att NAR ska omfattas av vårdgarantin i Västra Götalandsregionen, på misstanke om obstruktiv sömnapné.

Regionfullmäktige bifaller motionen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utredning på misstanke om obstruktiv sömnapné ska omfattas av vårdgarantin inom Västra Götalandsregionen.

Beslut: enligt förslag

Motion Vårdgaranti Marianne Berntsson Demokraterna Sömnapné

Program
25 av 39
Publicerad
tisdag 04 februari 2020

Teckenspråkstolkad 4 februari 2020 Regionfullmäktige