Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Regionfullmäktige 13-14 juni 2022

Tid: Måndag 13 juni kl. 09:30 och Tisdag 14 juni kl. 09.30

Inledande formalia

Beslutsärenden:

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige Diarienummer RS 2018-05211

2. Frågestund Diarienummer RS 2022-00729

3. Lönesatsning riktad mot sjukhusens dygnetruntvård Diarienummer RS 2022-02144

4. Hälso- och sjukvårdsavtal – samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland Diarienummer RS 2022-00967

5. Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård Diarienummer RS 2022-00968

6. Budget 2023 för Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 2022-02264

7. Revisorskollegiets budgetäskande 2023 Diarienummer RS 2022-00887

8. Västra Götalandsregionens delårsrapport april 2022 Diarienummer RS 2022-01303

9. Införande av avgift för hörapparater med uppladdningsbart batteri Diarienummer RS 2019-04694

10. Policy för ekonomiskt stöd till civila samhället 2022-2027 Diarienummer RS 2021-02780

11. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Västra Götalandsregionen mandatperioden 2022-2026 Diarienummer RS 2022-02072

12. Sammanträdestider 2023 för regionfullmäktige Diarienummer RS 2022-01739

13. Överlämnande av allmänna handlingar mellan myndigheter i samband med ny politisk organisation 2023 till 2027 Diarienummer RS 2022-02275

14. Anmälan av inkomna motioner

15. Anmälningsärenden

16. Valärenden - Valberedningens förslag till beslut

Program
1 av 25
Publicerad
måndag 13 juni 2022

Regionfullmäktige 13-14 juni 2022