Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Färdplan för god och nära vård

Regionfullmäktige 13-14 juni 2022

5. Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård (dag 1)

Regionfullmäktige ställer sig bakom den länsgemensamma strategin "Färdplan, länsgemensam strategi för god och nära vård".

Strategin har tagits fram gemensamt av Västra Götalandsregionen och kommunerna. Syftet är att stödja omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov.

I strategin beskrivs sex förändrade arbetssätt som ska stödja genomförandet av strategin:

Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser

Utveckla personcentrerade arbetssätt

Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen

Stärk kontinuitet och samordning mellan huvudmännen

Utveckla arbetssätt med stöd av digitalisering

Utveckla mobila team som stöd för vård i hemmet

Strategin ska antas av samtliga 49 kommuner i Västra Götaland.

Beslut: Regionfullmäktige ställer sig bakom strategin "Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård".

Program
4 av 25
Publicerad
måndag 13 juni 2022

Regionfullmäktige 13-14 juni 2022