Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Sjukvårdsdebatt - Tandvård

Regionfullmäktige 13-14 juni 2022

Tidplan för budgetdebatten: Dag 2:

Övergripande hälso- och sjukvårdsdebatt – gruppledarna eller den gruppledaren utser (kl 09.35).

Personal (kl 10:36)

Lunch (kl 12.00-13.00)

- Primärvård – Nära vård (kl 13:13)

- Sjukhusvård (kl 14:36)

- Psykiatri (kl 15:55)

- Tandvård

- Habilitering & hälsa (kl 17:15)

- Övrigt (kl 17:30)

6. Budget 2023 för Västra Götalandsregionen (start dag 1 kl 09:52)

Regionfullmäktige beslutade att fastställa GrönBlå Samverkans förslag till budget 2023 för Västra Götalandsregionen (VGR). Budgeten är VGR:s viktigaste styrdokument och slår fast ekonomiska ramar, regiongemensamma mål och uppdrag till VGR:s verksamheter.

De två övergripande målen i Västra Götalandsregionens budget är:

Tillsammans för en hållbar och konkurrenskraftig region

Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård

Huvudpunkterna i budgeten är:

200 miljoner kronor för att hantera det uppdämda vårdbehovet genom att korta köerna för besök och behandling

235 miljoner kronor för att fortsätta satsningen på konkurrenskraftiga löner. 2024 utökas satsningen med ytterligare 235 miljoner kronor

200 miljoner kronor för att fortsätta den särskilda lönesatsningen, som inletts 2022, på personal inom dygnet-runt-vården

1 miljard kronor avsätts för att hantera ökade pensionskostnader

Uppräkning till alla nämnder med 2 procent: 1,2 miljarder kronor

Utökade regionbidrag för kollektivtrafiken, vilket ger en ökad ram med 91 miljoner kronor år 2023

Effektivisering av administrationen inom Koncernkontoret i samband med införande av ny politisk organisation -60 miljoner kronor

Budget

Program
20 av 25
Publicerad
tisdag 14 juni 2022

Regionfullmäktige 13-14 juni 2022