Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Lönesatsning till sjukhusens dygnetruntvård

Regionfullmäktige 13-14 juni 2022

3. Lönesatsning riktad till sjukhusens dygnetruntvård (dag 1)

I april beslutade regionfullmäktige att avsätta 133 miljoner kronor för 2022 till en lönesatsning riktad till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i sjukhusens dygnet runtvård. Samtidigt fick regiondirektören i uppdrag att återkomma med en motsvarande lönesatsning till övriga yrkesgrupper inom dygnetruntvården.

Regionfullmäktige beslutar vid måndagens sammanträde att avsätta ytterligare 117 miljoner kronor för 2022 i en lönesatsning riktad till övriga yrkesgrupper inom sjukhusens dygnetruntvård. Lönesatsningen gäller från och med 1 maj 2022. För helåret beräknas satsningen till 175 miljoner kronor.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att avsätta ytterligare 117 miljoner kronor för 2022 i en lönesatsning riktad till övriga yrkesgrupper inom sjukhusens dygnetruntvård. Lönesatsningen gäller från och med 1 maj 2022.

GrönBlå Samverkan lämnade en anteckning till protokollet.

Löner

Program
2 av 25
Publicerad
måndag 13 juni 2022

Regionfullmäktige 13-14 juni 2022