NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 14-16

Regionfullmäktige 13-14 juni 2022

14. Anmälan av inkomna motioner (dag 2)

Följande motioner har kommit in till dagens sammanträde:

Heikki Klaavuniemi (SD) med flera har lämnat in en motion om att samla huvudmannaskapet kring hjälpmedel och hjälpmedelsförskrivning till en instans.

Håkan Lösnitz (SD) har lämnat in en motion om att Högsbo Närsjukhus blir en fjärde Sahlgrenskatomt.

Carina Örgård (V) med flera har lämnat in en motion om att utveckla dynamisk kollektivtrafik.

Carina Örgård (V) med flera har lämnat in en motion om gröna investeringsmedel.

Eva-Lena Öman (V) med flera har lämnat in en motion om att ha Aktiva Tak på nybyggda hus.

Helén Eliasson (S) och Malin Sjunneborn (S) har lämnat in en motion om att arbetskläder och arbetsskor bör ingå till Västra Götalandsregionens anställda

Beslut: Regionfullmäktige remitterar motionerna till regionstyrelsen för fortsatt beredning

15. Anmälningsärenden (dag 2)

Beslut: Regionfullmäktige noterar informationen.

16. Valärenden (dag 2)

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag till val.

Program
25 av 25
Publicerad
tisdag 14 juni 2022

Regionfullmäktige 13-14 juni 2022