Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

5. Interpellation av M. Beiring om ukrainska krigsskadepatienter

Regionfullmäktige 18 april 2023

5. Interpellation av Monika Beiring (M) om tillgängligheten för ukrainska krigsskadepatienter (11:00)

Monika Beiring (M) frågar Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande, följande:

Hur arbetar Västra Götalandsregionen med att tillgängliggöra vårdplatser för ukrainska krigsskadepatienter?

Hur säkerställer Västra Götalandsregionen att tillgängliga vårdplatser för krigsskadepatienter fortlöpande uppdateras och skyndsamt rapporteras in till samordnande myndighet?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2451098?agendaItemId=314413

Interpellation Moderaterna Monika Beiring Ukraina Krigsskador

Program
5 av 19
Publicerad
tisdag 18 april 2023

Regionfullmäktige 18 april 2023