Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

6. Interpellation av Gustaf Josefson (M) om ledning och styrning

Regionfullmäktige 18 april 2023

6. Interpellation av Gustaf Josefson (M) om ledning och styrning (11:12)

Gustaf Josefson (M) frågar Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande följande:

Vilka anser du är grundorsakerna till att sjukhusgrupperna tycks ha svårt att nå balans i ekonomi och tillgänglighet?

Hur anser du att ägarstyrningen av regionens egenregiverksamheter kan förbättras?

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2451098?agendaItemId=314414

Interpellation Moderaterna Gustaf Josefson

Program
6 av 19
Publicerad
tisdag 18 april 2023

Regionfullmäktige 18 april 2023