Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

23-25. Anmälan av motioner och valärenden

Regionfullmäktige 18 april 2023

23. Anmälan av inkomna motioner (16:02)

Följande motioner anmäls:

Motion av Maria Andersson och Aida Karimli (C) om energigemenskaper

Motion av Staffan Setterberg (KD) om ökad medicinsk kvalitetsstruktur och förbättrad patientinformation

Motion av Cecilia Andersson (C) och Gunilla Druve Jansson (C) om mer nära vård genom differentierat vårdval

Motion av Johan Sösaeter Johansson (SD) om att erbjuda avgiftsfritt vaccin för skydd mot bältros för äldre och riskgrupper

Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Johan Sösaeter Johansson (SD) om vänthall vid Lödöse södra tågstation.

Motion av Tomas Brandberg (SD) och Pernilla Börjesson (SD) om slopade krav på miljöcertifierade livsmedel och öka inköpen av närproducerat.

Motion av Pär Lundqvist (L) inför vårdval gynekologi

Motion av Johan Fält (M) om ekonomisk styrning av patienter till rätt vårdnivå

Motion av Peter Hermansson (M) om vikten av en balanserad finansiering av Västtrafik

Beslut: Regionfullmäktige lämnar motionerna till regionstyrelsen för vidare beredning.

24. Anmälningsärenden 18 april 2023 (16:12)

Regionfullmäktige noterar informationen.

25. Valärenden (16:13)

Val av ersättare för Liberalerna till valberedningen- Valberedningens förslag

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt Valberedningens förslag.

Västtrafik Sverigedemokraterna Håkan Lösnitz Vaccination Inkomna motioner Moderaterna Vårdval Kristdemokraterna Peter Hermansson Centerpartiet Cecilia Andersson Johan Fält Energi Johan Sösaeter Johansson Maria Andersson Staffan Setterberg Medicinsk kvalitet Vänthall Tomas Brandberg Miljöcertifierade livsmedel

Program
17 av 19
Publicerad
tisdag 18 april 2023

Regionfullmäktige 18 april 2023