Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

11. Västra Götalandsregionens årsredovisning 2022

Regionfullmäktige 18 april 2023

11. Västra Götalandsregionens årsredovisning 2022 (13:44)

Regionfullmäktige godkänner Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2022. Årsredovisningen beskriver vad Västra Götalandsregionen (VGR) har åstadkommit under året, med koppling till regionfullmäktiges budgetmål och de gemensamma strategierna.

2022 har inneburit utmaningar för delar av hälso- och sjukvården. Framför allt har det varit svårt att hålla vårdplatser öppna, vilket har lett till höga beläggningstal, i många fall på över 100 procent. Detta har berott på en kombination av sjukfrånvaro, svårigheter att rekrytera och behålla personal samt att inflödet av patienter med akuta vårdbehov periodvis har varit högt. Under året har verksamheterna fortsatt arbetet med att minska vårdköerna och ökat resandet med kollektivtrafiken. Även kulturen präglas av återhämtning, men publiksiffrorna är lägre än tidigare.

VGR redovisar ett positivt resultat på 1 591 miljoner kronor. Resultatet ger en nödvändig förstärkning av ekonomin inför tuffare tider.

Beslut: enligt förslag

Årsredovisning Resultatutjämningsreserv Ekonomi 2022

Program
10 av 19
Publicerad
tisdag 18 april 2023

Regionfullmäktige 18 april 2023