Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

14. Västra Götalandsregionens detaljbudget 2023

Regionfullmäktige 18 april 2023

14. Västra Götalandsregionens detaljbudget 2023 (14:31)

Mötet ajourneras och återupptas klockan 15:00.

Beslut: Ärendet återremitteras.

Budget Detaljbudget 2023 Återremittering

Program
13 av 19
Publicerad
tisdag 18 april 2023

Regionfullmäktige 18 april 2023