Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

12. Revisionsberättelser och ansvarsprövning för 2022

Regionfullmäktige 18 april 2023

12. Revisionsberättelser och ansvarsprövning för 2022 års verksamhet (13:57)

Revisorskollegiet har lämnat revisionsberättelser över Västra Götalandsregionens verksamhet under 2022. Revisorerna har tillstyrkt att regionfullmäktige beviljar samtliga ledamöter i regionens nämnder och styrelser ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Årets granskning visar att regionens nämnder, styrelser och bolag har åtgärdat en del av de brister revisorerna identifierade förra året, men granskningen visar även att brister kvarstår och att nya brister har identifierats. Revisionen har riktat kritik mot regionstyrelsen, styrelsen för Sjukhusen i väster, styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus samt styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Regionfullmäktige beviljar med hänsyn till revisionsberättelserna samtliga styrelser och nämnder och deras ledamöter ansvarsfrihet för år 2022.

Beslut: enligt förslag

Revisionsberättelse Ansvarsfrihet Granskning 2022 Ansvarsprövning

Program
11 av 19
Publicerad
tisdag 18 april 2023

Regionfullmäktige 18 april 2023