Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revisorskollegiets begäran

Regionfullmäktige 20 september 2016

Revisorskollegiets iakttagelser om politisk organisation och styrmodel (ärende 7)

Inför varje ny mandatperiod utvärderar partierna i regionfullmäktige Västra Götalandsregionens politiska organisation. De eventuella ändringsförslagen ska lämnas till fullmäktige i god tid innan valet. På uppdrag av fullmäktige påbörjade styrelsen hösten 2015 en utvärdering av den politiska organisationen och styrmodellen. Arbetet leds av en styrgrupp med företrädare för samtliga partier.

Revisorskollegiet vill uppmärksamma ledamöterna på att det finns svårigheter i tillämpningen av Västra Götalandsregionens styrmodell, beställar-utförarmodellen, och fullmäktiges möjligheter att ansvarspröva nämnder och styrelser. Revisorskollegiet beslutade därför i början av sommaren att använda sin rätt att ta upp ett ärende i regionfullmäktige.

Regionfullmäktige beslutade att notera dokumentet "Revisorskollegiets iakttagelser och bedömningar med avseende på beställar-utförarmodellen 2006-2015” samt att regionstyrelsen ska ta med revisorskollegiets synpunkter i den pågående utvärderingen av den politiska organisationen.

Kl. 11.08

Beslut: enligt förslag

Program
7 av 21
Publicerad
tisdag 20 september 2016

Regionfullmäktige 20 september 2016