Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att förebygga allergi i Västra Götaland

Regionfullmäktige 20 september 2016

Avslag på motion om strategi för att förebygga allergi i Västra Götaland (ärende 17)

Kristdemokraterna Monica Selin, Magnus Berntsson och Dan Hovskär föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen, i väntan på nationella riktlinjer, bör ta fram en strategi för allergisjukdomar som omfattar både förebyggande insatser och behandling. Strategin ske enligt förslaget tas fram i samverkan med kommunerna i Västra Götaland. Andelen barn med astma, allergisnuva och födoämnesallergi har ökat och motionärerna ser att det finns en rad brister i skolor och förskolor när det gäller inom- och utomhusmiljö och anpassning av mat och undervisning.

Regionfullmäktige avslår motionen och hänvisar till hälso- och sjukvårdsstyrelsen som anser att frågan är angelägen men att den inte bör hanteras som en regional strategi. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har i sin bedömning tagit hänsyn till övriga remissinstanser inom Västra Götalandsregionen.

Kl. 13:50

Beslut: enligt förslag

Program
18 av 21
Publicerad
tisdag 20 september 2016

Regionfullmäktige 20 september 2016