Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Förändrad taxa på intyg om alkolås och god manförvaltarskap

Regionfullmäktige 20 september 2016

Ny taxa på intyg om alkolås. Taxa för intyg för god man/förvaltarskap avskaffas (ärende 8)

Regionfullmäktige beslutade att ändra avgifterna för två intyg från och med den 1 november 2016 . Det gäller dels intyget för Körkort med villkor om alkolås efter rattfylleri dels intyget för God man/förvaltare.

För intyget Körkort med villkor om alkolås efter rattfylleri kommer nu en avgift att tas ut. Avgiften grundas på en timkostnad samt självkostnad för provtagning. Även vid enbart provtagning, inför intyg Körkort med villkor om alkolås efter rattfylleri, ska självkostnad tillämpas.

Syftet med beslutet är att anpassa avgifterna till Västra Götalandsregionens gemensamma prislista angående taxor vid utfärdande av intyg, samt att förtydliga vilka priser som ska tas ut vid enbart provtagning.

När det gäller intyget God man/förvaltare kommer ingen avgift ska tas ut. Enligt kommunallagen får ett landsting inte ta ut avgifter för tjänster som det är skyldigt att utföra. Utfärdandet av intyget God man/förvaltare är ett sådant intyg.

Kl. 11.13

Beslut: enligt förslag med ändring för datum för genomförande till 1 november 2016.

Program
8 av 21
Publicerad
tisdag 20 september 2016

Regionfullmäktige 20 september 2016