Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om en regional bok- och språkbuss

Regionfullmäktige 20 september 2016

Bok- och språkbussar till asylsökande ska utredas – bifall till S-motion (ärende 15)

Ann Charlotte Karlsson (S) föreslår i en motion att kulturnämnden ska undersöka om det går att införa bok- och språkbussar i Västra Götaland för att tillsammans med kommunerna möta asylsökande. Enligt motionären borde befintliga kommunala bokbussar kunna användas för uppsökande verksamhet på asyl- och flyktingboenden.

Både Västra Götalandsregionens kulturnämnd och kommitté för mänskliga rättigheter har svarat att de är positiva till motionens förslag. Regionfullmäktige bifaller motionen. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att, i samverkan med kommunerna, införa bok- och språkbussar i Västra Götaland för att möta asylsökande.

Kl. 13:46

Beslut: enligt förslag

Program
16 av 21
Publicerad
tisdag 20 september 2016

Regionfullmäktige 20 september 2016