Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revidering av Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Rehab 2018

Teckenspråkstolkad 13 juni 2017 Regionfullmäktige

Vårdval inom rehabilitering på primärvårdsnivå, Vårdval Rehab infördes i Västra Götalandsregionen den 1 september 2014. Krav- och kvalitetsboken har efter införandet reviderats årligen.

I årets revidering föreslås ett justerat förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem med förutsättningar att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab gällande från och med 1 januari 2018. Dessutom har förändringar föreslagits avseende ekonomiska sanktioner och vite, kompetenskrav för basuppdraget samt inom tillgänglighet där enhetens föreslås ges möjlighet till stängning för kompetensutveckling.

Regionfullmäktige fastställer Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2018 som anger förutsättningarna inklusive ersättningsnivåer för att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab från och med 2018-01-01.

Beslut: enligt förslagSD reserverade sig till förmån för eget förslag.

Program
19 av 24
Publicerad
tisdag 13 juni 2017

Teckenspråkstolkad 13 juni 2017 Regionfullmäktige