Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion av Jessica Wetterling med flera (V) om att avskaffa vårdavgifter vid tvångsvård

Teckenspråkstolkad 13 juni 2017 Regionfullmäktige

Motionen anses bifallen med hänsyn till arbetet med översynen av patientavgifter.

Beslut: enligt förslag

Motion Vänsterpartiet Jessica Wetterling

Program
22 av 24
Publicerad
tisdag 13 juni 2017

Teckenspråkstolkad 13 juni 2017 Regionfullmäktige