Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Valärenden och anmälningsärenden

Teckenspråkstolkad 13 juni 2017 Regionfullmäktige

16. Valärenden (18:06)

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

17. Anmälningsärenden (18:07)

Punkten utgår då inga anmälningsärenden kommit in.

Sammanträdet avslutas (18:08)

Program
24 av 24
Publicerad
tisdag 13 juni 2017

Teckenspråkstolkad 13 juni 2017 Regionfullmäktige