Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ansvarsfriheter

Teckenspråkstolkad 13 juni 2017 Regionfullmäktige

10. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus (17:33)

Regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelserna för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus gällande verksamhetsåret 2016.

Beslut: enligt förslag

11. Ansvarsfrihet för 2016 för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Avancerad Strålbehandling, Svensk Luftambulans (17:39)

Regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Avancerad Strålbehandling, Svensk Luftambulans för verksamhetsåret 2016 och noterar informationen att förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg har beviljat ansvarsfrihet för kommunalförbundets styrelse.

Beslut: enligt förslag

12. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2016 (17:41)

Samordningsförbunden i Västra Götaland bedriver verksamhet enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Under 2016 bedrev 15 samordningsförbund verksamhet i Västra Götaland och samtliga har avlämnat årsredovisning med revisionsberättelse för verksamhetsåret.

Regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för samtliga samordningsförbund för verksamhetsåret 2016.

Beslut: enligt förslag

Program
20 av 24
Publicerad
tisdag 13 juni 2017

Teckenspråkstolkad 13 juni 2017 Regionfullmäktige