Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Översyn av patientavgifter 2017

Teckenspråkstolkad 13 juni 2017 Regionfullmäktige

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har föreslagit att nya patientavgifter införs i Västra Götalandsregionen från och med 1 januari 2018. Syftet med de nya avgifterna är att förenkla regelverket och minska administrationen. Ett annat syfte är att avgifterna ska bli enhetliga för vård som liknar varandra.

Några av förslagen handlar om enhetlig patientavgift på akutmottagningen, avgiftsfrihet vid sluten psykiatrisk tvångsvård, enhetlig patientavgift hos specialistläkare och enhetlig patientavgift för sjukvårdande behandling, till exempel sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut.

En enhetlig patientavgift på 300 kronor införs för besök hos samtliga yrkeskategorier på sjukhusens akutmottagningar. Idag betalar patienten 300 kronor för läkarbesök eller 100 kronor för sjukvårdande behandling.

Avgiften på 100 kronor för sluten psykiatrisk tvångsvård tas bort.

För besök hos specialistläkare i gynekologi höjs avgiften från 200 kronor till 300 kronor och likställs därmed med besök hos andra specialistläkare.

Patientavgiften för sjukvårdande behandling höjs från 80 till 100 kronor för besök hos arbetsterapeut och fysioterapeut inom Vårdval Rehab. För besök hos naprapat och kiropraktor är avgiften fortfarande 200 kronor.

Regionfullmäktige fastställer patientavgifter enligt förslag att gälla från 1 januari 2018.

Beslut: enligt förslagSocialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 

Patientavgifter

Program
21 av 24
Publicerad
tisdag 13 juni 2017

Teckenspråkstolkad 13 juni 2017 Regionfullmäktige