NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om vårdskador

Teckenspråkstolkad 24 oktober 2017 Regionfullmäktige

Interpellation av Rose-Marie Antonsson (SD) om vårdskador

Sverigedemokraterna Interpellation Rose-Marie Antonsson

Program
4 av 15
Publicerad
tisdag 24 oktober 2017

Teckenspråkstolkad 24 oktober 2017 Regionfullmäktige