NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om initiativ till att korta väntetider vid Skaraborgs sjukhus

Teckenspråkstolkad 24 oktober 2017 Regionfullmäktige

Interpellation av Christer Ahlén (S) om initiativ till att korta väntetider vid Skaraborgs sjukhus

Socialdemokraterna Interpellation Christer Ahlén Skaraborgs sjukhus

Program
6 av 15
Publicerad
tisdag 24 oktober 2017

Teckenspråkstolkad 24 oktober 2017 Regionfullmäktige