NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om skenande kostnader inom naturbruksverksamheten

Teckenspråkstolkad 24 oktober 2017 Regionfullmäktige

Interpellation av Anders Strand (SD) om skenande kostnader inom naturbruksverksamheten

Sverigedemokraterna Interpellation Anders Strand

Program
5 av 15
Publicerad
tisdag 24 oktober 2017

Teckenspråkstolkad 24 oktober 2017 Regionfullmäktige