NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Valärenden och Anmälningsärenden

Teckenspråkstolkad 24 oktober 2017 Regionfullmäktige

13. Valärenden

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

14. Anmälningsärenden

Punkten utgår.

Sammanträdet avslutas (14:54)

Program
15 av 15
Publicerad
tisdag 24 oktober 2017

Teckenspråkstolkad 24 oktober 2017 Regionfullmäktige