NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om ickereligiösa andaktslokaler på sjukhusen

Teckenspråkstolkad 24 oktober 2017 Regionfullmäktige

Motion av Jessica Wetterling (V) med flera om ickereligiösa andaktslokaler på sjukhusenÄrendet återremitterades.

Motion Vänsterpartiet Jessica Wetterling

Program
13 av 15
Publicerad
tisdag 24 oktober 2017

Teckenspråkstolkad 24 oktober 2017 Regionfullmäktige