Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revidering av kulturstrategin En mötesplats i världen

Teckenspråkstolkad 21 november 2017 Regionfullmäktige

Regionfullmäktige antar en reviderad kulturstrategi för Västra Götalandsregionen.

I styrdokumentet anges fem strategiska områden för vilka kulturnämnden till och med innevarande år successivt antagit särskilda riktlinjer:

* Vidga deltagandet

* Utveckla kapaciteter

* Gynna nyskapande

* Nyttja tekniken

* Öka internationaliseringen

Strategin är också ett nödvändigt paraply för den kulturplan som förutsätts i kultursamverkansmodellen och som regleras genom lag. Den regionala kulturplanen ligger under kulturstrategin i dokumenthierarkin. Efter att den nuvarande kulturplanen, som gäller till och med 2019, har löpt ut är ambitionen att slå samman de två dokumenten till ett.

Beslut: enligt förslag

Kultur

Program
13 av 21
Publicerad
tisdag 21 november 2017

Teckenspråkstolkad 21 november 2017 Regionfullmäktige