Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att belöna medborgare som visat civilkurage

Teckenspråkstolkad 21 november 2017 Regionfullmäktige

22. Motion om att belöna medborgare som visat civilkurage avslås

Johanna Johansson (SD) har i en motion från november 2016 föreslagit att Västra Götalandsregionen inrättar ett pris som årligen går till mottagare som visat civilkurage.

Flera remissinstanser har föreslagit att motionen avslås och regionfullmäktige föreslås göra detsamma.

Beslut: enligt förslagSD reserverar sig till förmån för eget yrkande

Motion Sverigedemokraterna Johanna Johansson

Program
17 av 21
Publicerad
tisdag 21 november 2017

Teckenspråkstolkad 21 november 2017 Regionfullmäktige