Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om avgiftsfri influensavaccinering avslås

Teckenspråkstolkad 21 november 2017 Regionfullmäktige

21. Motion om avgiftsfri influensavaccinering avslås

Olofsson (V) och Nadia Moussa (V) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen (VGR) tar bort avgiften för influensavaccinering för alla som är 65 år eller äldre samt för riskgrupper. I dag betalar dessa 100 kronor för vaccinet.

En majoritet av landstingen, till exempel Stockholm och Skåne, har tagit bort avgiften för riskgrupper. Folkhälsomyndigheten rekommenderar avgiftsfri influensavaccinering för riskgrupper i det nationella vaccinationsprogrammet. Enligt remissinstanserna bör VGR invänta regeringens beslut i frågan, eftersom ett regionalt beslut riskerar att skapa osäkerhet om införandet av programmet och även kring prioriteringar inom hälso-och sjukvården.

Regionfullmäktige avslår motionen i väntan på regeringens beslut i frågan.

Beslut: enligt förslag

Motion Vänsterpartiet Eva Olofsson Vaccination Nadia Moussa

Program
16 av 21
Publicerad
tisdag 21 november 2017

Teckenspråkstolkad 21 november 2017 Regionfullmäktige