Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att implementera rTMS-behandling i VGR

Teckenspråkstolkad 21 november 2017 Regionfullmäktige

Magnus Harjapää och Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion från april 2017 föreslagit att regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi för implementering av rTMS i Västra Götalandsregionen (VGR). Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

rTMS (repetitiv transkraniell magnetstimulering) är ett alternativ till läkemedels-behandling eller ECT. Behandlingsmetoden är relativt ny och på senare år har det tillkommit forskning som visar att rTMS har god effekt vid medelsvår till svår egentlig depression, samt för personer som inte haft effekt av antidepressiv läkemedelsbehandling. Metoden tycks ha främst lindriga biverkningar och till skillnad mot vid ECT kan patienten vara vaken underbehandlingen.

Motionen grundar sig på Socialstyrelsens reviderade nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom som ligger ute på remiss.

Implementeringen av de reviderade riktlinjerna har påbörjats i VGR enligt den arbetsprocess som är upparbetad för omhändertagande av nationella riktlinjer från Socialstyrelsen. Därför föreslås att regionfullmäktige ska anse motionen besvarad då arbete pågår enligt motionens syfte.

Beslut: enligt förslag

Motion Sverigedemokraterna Heikki Klaavuniemi Magnus Harjapää

Program
19 av 21
Publicerad
tisdag 21 november 2017

Teckenspråkstolkad 21 november 2017 Regionfullmäktige