Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om att ansluta sig till 100million lives

Teckenspråkstolkad 21 november 2017 Regionfullmäktige

23. Motion om att ansluta sig till "100 million lives" avslås

Heikki Klaavuniemi (SD) har i en motion från november 2017 föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) ansluter sig till ”100 million lives”, en kampanj med syfte att öka livskvalitén för barn och utsatta i alla samhällen.

Samtliga remissinstanser har föreslagit att motionen avslås med hänvisning till det aktiva folkhälsoarbete som redan pågår i VGR. Dessutom pågår inom Sveriges kommuner och landstings (SKL) projektet Strategi för hälsa. Projektet syftar till en långsiktigt gemensam strategi för en god och jämlik hälsa, god kvalitet samt en hållbar och uthållig hälsa.

Regionfullmäktige föreslås avslå motionen.

Beslut: enligt förslagSD reserverar sig till förmån för eget yrkande

Motion Sverigedemokraterna Heikki Klaavuniemi

Program
18 av 21
Publicerad
tisdag 21 november 2017

Teckenspråkstolkad 21 november 2017 Regionfullmäktige