Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Krav- och kvalitetsbok 2019 för Vårdval Vårdcentral

Regionfullmäktige 19 juni 2018

Vårdval Vårdcentral infördes i Västra Götalandsregionen 2009. Krav- och kvalitetsboken har efter införandet reviderats årligen. Ärendet avser förslag att revidera nuvarande förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem med förutsättningar att bedriva vårdcentral inom Vårdval Vårdcentral från och med 1 januari 2019. I förslaget till 2019 års Krav- och kvalitetsbok har omställningen av hälso- och sjukvården arbetats in i dokumentet, dels i det inledande kapitlet och i kapitelinledningar, dels genom att utdrag från strategidokumentet visualiseras löpande.

Förslag på revideringar i 2019 års Krav- och kvalitetsbok gäller framförallt förtydliganden och utveckling i enlighet med politiska beslut och styrande dokument. Utöver det ges även förslag på krav att alla vårdcentraler ska leverera data till Primärvårdskvalitet liksom en viss justering i kraven på läkarbemanning. Dessutom har en granskning av texten genomförts och en layoutmässig förändring föreslås.

Regionfullmäktige fastställer Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019.

Beslut: enligt justerat förslag

SD reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Vård Vårdcentral Vårdval

Program
8 av 19
Publicerad
tisdag 19 juni 2018

Regionfullmäktige 19 juni 2018