NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Valärenden

Regionfullmäktige 19 juni 2018

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

Val

Program
19 av 19
Publicerad
tisdag 19 juni 2018

Regionfullmäktige 19 juni 2018