Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Arkivmyndighet för stiftelsen Bohusläns museum

Regionfullmäktige 19 juni 2018

Stiftelsen Bohusläns museum driver sedan 2016 verksamheten i egen regi och behöver därför ett beslut om arkivmyndighet för verksamheten. Stiftare är Västra Götalandsregionen, Uddevalla kommun och Bohusläns hembygdsförbund.

Mot bakgrund av att Västra Götalandsregionen är största finansiär av verksamheten samt att regionarkivet bedöms ha bättre förutsättningar att ge stiftelsen stöd i arkivfrågor än Uddevalla kommun, föreslås att arkivnämnden ska vara arkivmyndighet för stiftelsen.

Regionfullmäktige beslutar att arkivnämnden ska vara arkivmyndighet för stiftelsen Bohusläns museum.

Beslut: enligt förslag

Program
12 av 19
Publicerad
tisdag 19 juni 2018

Regionfullmäktige 19 juni 2018