Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Samarbetsavtal med Göteborgs stad om spårvagnsdepå Ringön

Regionfullmäktige 19 juni 2018

En förutsättning för väl fungerande spårvagnstrafik är tillgång till centralt placerade spårvagnsdepåer. För organisering av spårvägstrafiken har parterna i en avsiktsförklaring kommit överens om följande gemensamma viljeinriktning:

”Västra Götalandsregionen och Staden ser gemensamt behoven av att förstärka kollektivtrafiksystemet i Göteborg, där spårvägstrafiken idag och på längre sikt är en grundförutsättning för en effektiv kollektivtrafik i staden."

I avsiktsförklaringen mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs stad anges särskilt vikten av byggandet av spårvagnsdepå Ringön samt att arbetet ska ske skyndsamt.

Samarbetsavtalet ska klargöra förutsättningarna mellan VGR och Göteborgs stad för markförvärv, byggnation och finansiering en spårvagnsdepå inklusive serviceanläggning på Ringön i Göteborg.

Projektet spårvagnsdepå Ringön består av in och utfartsspår från Hjalmar Brantingsgatan, en serviceanläggning, driftshall, verkstad och övrigt depåområde. Byggnationen av depå Ringön är uppdelad i två etapper. Projektet måste genomföras snabbt för att klara depåplats inför leverans av nya spårvagnar.

Hyresgäst i depån kommer att vara Västtrafik AB som ställer den till Göteborgs Spårvägars förfogande för spårvägstrafikens bedrivande. Hyran för depån finansieras inom Västtrafiks budget.

Samarbetsavtalets giltighet bygger på att förutsättning att ”Huvudavtal avseende ansvar för spårvägstrafikens bedrivande i Göteborgs Stad och Mölndals Stad” och ”Principavtal avseende åtgärder för genomförande av avsiktsförklaringen och Huvudavtalet” godkänns av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och kommunfullmäktige i Göteborgs stad.

Regionfullmäktige:

* Godkänner samarbetsavtalet mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen avseende genomförandet av projekt spårvagnsdepå Ringön under förutsättning att ”Huvudavtal avseende ansvar för spårvägstrafikens bedrivande i Göteborgs Stad och Mölndals Stad” och ”Principavtal avseende åtgärder för genomförande av avsiktsförklaringen och Huvudavtalet” godkänns av regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och kommunfullmäktige i Göteborgs stad.

* Godkänner genomförandet av projekt spårvagnsdepå Ringön

* Godkänner förvärv av den blivande fastigheten för spårvagnsdepå Ringön i enlighet med upprättat samarbetsavtal och principavtal mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

* Beslutar att fastighetsförvärvet för spårvagnsdepå Ringön finansieras utöver beslutad investeringsbudget, inom en ram av 190 miljoner kronor

* Uppdrar åt fastighetsnämnden att genomföra fastighetsförvärvet och teckna samtliga handlingar som krävs för att genomföra förvärvet.

* Uppdrar åt fastighetsnämnden att genomföra projekt ”Spårvagnsdepå Ringön etapp 1 och 2 inklusive serviceanläggning” inom en ram av 1780 miljoner kronor utöver beslutad investeringsbudget.

* Uppdrar åt fastighetsnämnden att återkomma till regionstyrelsen med tidplan för genomförande och en mer preciserad kalkyl så snart dessa är framtagna.

* Uppdrar åt fastighetsnämnden att utarbeta en internhyresmodell för kollektivtrafikfastigheter och återkomma till regionfullmäktige för godkännande.

Beslut: enligt förslag

Västtrafik Budget Kollektivtrafik Göteborg Kollektivtrafikfastigheter Spårväg Göteborgs stad

Program
16 av 19
Publicerad
tisdag 19 juni 2018

Regionfullmäktige 19 juni 2018