Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Krav- och kvalitetsbok 2019 för Vårdval Rehab

Regionfullmäktige 19 juni 2018

Vårdval Rehab infördes i Västra Götalandsregionen i september 2014. Krav- och kvalitetsboken har efter införandet reviderats årligen. Ärendet avser förslag att revidera nuvarande förfrågningsunderlag om valfrihetssystem med förutsättningar att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab från och med 1 januari 2019.

I 2019 års Krav- och kvalitetsbok har omställningen av hälso- och sjukvården arbetats in i dokumentet, dels i det inledande kapitlet och i kapitelinledningar, dels genom att utdrag från strategidokumentet visualiseras löpande i texten. I revideringen har förändringar föreslagits avseende ersättning, digitala besök, revideringar utifrån utvärderingen av tilläggsuppdrag för neurovårdteam samt tydliggörande kring registrering av arbetsterapibesök och rehabplan. Dessutom har en granskning av texten genomförts och en layoutmässig förändring föreslås.

Regionfullmäktige fastställer Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2019.

Beslut: enligt förslag

Vård Vårdval Rehabilitering

Program
9 av 19
Publicerad
tisdag 19 juni 2018

Regionfullmäktige 19 juni 2018