Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Regionfullmäktige 9 oktober 2018

Inledande formalia

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (09:39)

Program
3 av 23
Publicerad
tisdag 09 oktober 2018

Regionfullmäktige 9 oktober 2018