Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om en mer jämlik tandvård

Regionfullmäktige 9 oktober 2018

19. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om en mer jämlik tandvård både avslås och är besvarad (15:02)

Eva Olofsson med flera (V) har i en motion föreslagit att åldersgränsen för den fria tandvården till unga vuxna höjs till att gälla till den dag man fyller 26 år. Motionärerna föreslår också att det skapas en mer jämlik tandvård för unga vuxna genom att införa en socioekonomisk komponent i ersättningssystemet.

Tandvårdsstyrelsen och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har föreslagit att motionen är besvarad. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att motionens första att-sats avslås och att den andra att-satsen är besvarad. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har föreslagit att motionen är besvarad.

Sammanfattningsvis beslutar regionfullmäktige i enlighet med Koncernkontoret förslag att motionens första att-sats avslås med hänvisning till inväntande av resultat på pågående nationellt arbete. Och att motionens andra att-sats är besvarad, med hänvisning till den nya ersättningsmodellen för tandvård till unga till och med 23 år med en socioekonomisk komponent som beslutats av hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Beslut: enligt förslagV reserverar sig mot beslutet

Motion Vänsterpartiet Tandvård Eva Olofsson

Program
20 av 23
Publicerad
tisdag 09 oktober 2018

Regionfullmäktige 9 oktober 2018