NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Förslag till ny zonstruktur för Västtrafik

Regionfullmäktige 9 oktober 2018

Ärendet återremitteras efter att S begärt återremiss och V ställt sig bakom den. Voteringen slutade med siffrorna 87 för att avgöra idag, 59 röster för återremiss, 1 avstod och 2 frånvarande. Det krävs 49 röster för återremiss.

Västtrafik

Program
13 av 23
Publicerad
tisdag 09 oktober 2018

Regionfullmäktige 9 oktober 2018