Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 13-14

Regionfullmäktige 9 oktober 2018

13. Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (14:18)

Lagen om samverkan mellan regioner och kommuner vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller från 1 januari 2018. Den innebär att regioner och kommuner på länsnivå ska komma överens om både betalansvar och riktlinjer för in- och utskrivningsprocessen. Västra Götalandsregionen (VGR) och länets kommuner har sedan tidigare en överenskommelse om att fortsätta arbeta enligt tidigare regelverk fram till och med 2018-09-24.

Denna överenskommelse som regionfullmäktige nu godkänt reglerar samarbetet från 2018-09-25 till 2020-11-30. Överenskommelsen innebär att kommunernas betalningsansvar regleras på ett nytt sätt, genom en medelvärdesmodell.

Som bilaga finns en riktlinje. Den beskriver in- och utskrivningsprocessens olika steg och vem som ansvara för vad under stegen. I överenskommelsen förbinder sig VGR och länets kommuner att arbeta enligt denna riktlinje.

Beslut: enligt förslag

14. Motionsbalans och redovisning av bifallna motioner (14:19)

Sedan förra årets motionsbalans har 25 motioner lämnats in och regionfullmäktige har beslutat om 47 motioner. Regionfullmäktige lägger motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner till handlingarna. Motion av Helena Holmberg (L) om verklig närsjukvård i Angereds närsjukhus avskrivs.

Beslut: enligt förslag

Motion kommuner

Program
15 av 23
Publicerad
tisdag 09 oktober 2018

Regionfullmäktige 9 oktober 2018