Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om Västra Götalandsregionen som attraktiv och levande kulturregion

Regionfullmäktige 9 oktober 2018

17. Motion av Anne-Charlotte Karlsson (S) om Västra Götalandsregionen som attraktiv och levande kulturregion är besvarad (14:53)

I april 2017 inkom Anne-Charlotte Karlsson (S) med en motion om Västra Götalandsregionen som attraktiv och levande kulturregion. Motionären vill stärka villkoren för regionens kulturarbetare genom ökade ekonomiska satsningar, fler arbetsplatser, mer stabila anställningsformer samt kompetensförsörjning och fortbildning.

Mot bakgrund av inkomna remissvar gör koncernstab HR bedömningen att motionen ska anses besvarad. Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

Motion Socialdemokraterna Kultur Anne-Charlotte Karlsson kompetensförsörjning

Program
18 av 23
Publicerad
tisdag 09 oktober 2018

Regionfullmäktige 9 oktober 2018