Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Frågestund

Regionfullmäktige 9 oktober 2018

Fråga från Eva Olofsson (V) till vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tony Johansson (MP) om sommarsituationen och vårdplatser.

Fråga från Håkan Lösnitz (SD) till ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tony Johansson (MP) om målen inom cancervården.

Fråga från Matz Dovstrand (SD) till ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen Jonas Andersson (L) om kompetens och behandling av nackskador.

Fråga från Jan Alexandersson (V) till ordförande i styrelsen för Västtrafik AB Lars Holmin (M) om sjukresor och färdtjänst.

Frågan från Håkan Linnarsson (S) till ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Johnny Bröndt (M) om SU:s vårdgaranti.

Fråga från Annica Erlandsson (S) till ordförande i styrelsen för NU-sjukvården Marit Hesse (M) om NU-sjukvårdens möjligheter att uppfylla vårdgarantin. Bordlades på grund av sjukdom.

Fråga från Janette Olsson (S) till ordförande i styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus Staffan Setterberg (KD) om ekonomi och verksamhet i balans för Kungälvs sjukhus.

Fråga från Jim Aleberg (S) till vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tony Johansson (MP) om jämlik sjukvård.

Fråga från Christer Ahlén (S) till ordförande i styrelsen för Skaraborgs sjukhus Ulla-Britt Hagström (L) om SkaS vårdgaranti.

Fråga från Carina Örgård (V) till psykiatriberedningens ordförande Monica Selin (KD), om åldersuppskrivningar.

Västtrafik Vårdgaranti Frågestund Håkan Lösnitz Christer Ahlén Eva Olofsson Carina Örgård Janette Olsson Jan Alexandersson Håkan Linnarsson Annica Erlandsson Skaraborgs sjukhus Jim Aleberg Matz Dovstrand Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Jonas Andersson cancervården Sjukresa Sahlgrenska Universitetssjukhuset Johnny Bröndt Ulla-Britt Hagström SkaS Lars Holmin Tony Johansson

Program
4 av 23
Publicerad
tisdag 09 oktober 2018

Regionfullmäktige 9 oktober 2018