Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om regionala yrkesvux för länets företag och arbetsgivares kompetensförsörjning

Regionfullmäktige 9 oktober 2018

16. Motion av Karin Engdahl med flera (S) om regionala yrkesvuxutbildningar för länets företag och arbetsgivares kompetensförsörjning anses besvarad (14:46)

I motionen lyfter Karin Engdahl (S), med flera, ett regeringsbeslut från 2016-10-28 om en ny förordning om en modell för fördelning av statsbidrag till regional yrkesvuxutbildning. Modellen ska öka kopplingen mellan arbetsmarknadens behov av kompetens och behovet av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå.

Motionärernas förslag är att:

inventera vilka yrkesområden det är möjligt att starta regionala yrkesvux inom Västra Götaland.

utreda vilka yrkesområden där Västra Götalandsregionen (VGR) har ett stort behov av arbetskraft och med utredningen som grund starta regionala yrkesvux.

återkomma med rapport till regionfullmäktige om hur arbetet med regionala yrkesvux i Västra Götaland går senast 2018-03-01.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. Den samlade bedömningen är att VGR är starkt engagerad i arbetet med regionala yrkesvuxutbildningar och att påverkan kommer att öka ytterligare genom planerade samarbeten. Påverkan sker bland annat genom regionala och delregionala utbildnings-och arbetsmarknadsanalyser, samverkan med branscher och Arbetsförmedlingen samt samordning med kommunalförbunden inför ansökningar av yrkesvuxutbildningar.

Beslut: enligt förslagS reserverar sig mot beslutet

Motion Socialdemokraterna Karin Engdal yrkesvux kompetensförsörjning

Program
17 av 23
Publicerad
tisdag 09 oktober 2018

Regionfullmäktige 9 oktober 2018