Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 21-23 (inkomna motioner, anmälningsärenden, valärenden)

Regionfullmäktige 9 oktober 2018

21. Anmälan av inkomna motioner (15:19)

Motion av Carina Örgård (V) och Eva Olofsson (V) om stärkt psykiatrisk vård för unga vuxna i hela Västra Götaland.

Motion av Roland Wanner (MP) om fortsatt satsning på OB-ersättningar inom Västra Götalandsregionen.

Motion av Nicklas Attefjord (MP) med flera om en sammanhållen vårdkedja med en huvudansvarig barnmorska - från mödravård till förlossning.

Motion av Janette Olsson (S) och Jim Aleberg (S) om utbildning för att medvetandegöra personal om patienters upplevda kränkning.

22. Anmälningsärenden

23. Valärenden

- Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

Valärenden - Valberedningens förslag till val (15:20)

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

Motion Socialdemokraterna Vänsterpartiet Vård Eva Olofsson Carina Örgård Janette Olsson Personal Jim Aleberg Inkomna motioner Val Roland Wanner Miljöpartiet Nicklas Attefjord Mödravård Kränkning Utbildning

Program
22 av 23
Publicerad
tisdag 09 oktober 2018

Regionfullmäktige 9 oktober 2018