Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Koncernprognos 31 maj 2018 - upphävande av beslut om höjning av så kallat brutet tak

Regionfullmäktige 9 oktober 2018

Koncernkontorets bedömning är ett ekonomiskt resultat på helåret om cirka minus 250 miljoner kronor. Det är en försämring jämfört med delårsrapporten per mars med samma belopp. Koncernresultatet efter maj månad är minus 862 miljoner kronor, vilket är cirka 97 miljoner kronor bättre än budget men cirka 824 miljoner kronor sämre än resultatet för maj 2017.

Den positiva budgetavvikelsen hänför sig till bolag och förvaltningar inom regional utveckling, serviceverksamheter samt regiongemensamt. Styrelser och nämnder för de verksamheter som nu har ett prognostiserat överskott ska säkerställa att detta bibehålls.

Styrelserna för sjukhusen måste öka insatserna så att sjukhusens åtgärdsplaner ger avsedd effekt. Det försämrade resultatet beror på utvecklingen vid akutsjukhusen, eftersom de beslutade åtgärderna om kostnadsminskningar inte ger avsedd effekt - trots omfattande och ambitiösa planer.

Koncernkontorets bedömning är att det nu behövs ett tydligt ledarskap med inriktning på genomförandekraft. Försämringen innebär också att koncernkontoret bedömer att det inte finns utrymme att öka det  brutna taket enligt tidigare beslut med 50 miljoner kronor. Brutna tak innebär att sjukhusen får ytterligare ersättning när de producerar mer sjukvård än vad de kommit överens med nämnderna om.

Regionfullmäktige återtar beslutet om höjning av så kallat brutet tak från 250 miljoner kronor till 300 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

Budget

Program
7 av 23
Publicerad
tisdag 09 oktober 2018

Regionfullmäktige 9 oktober 2018