Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Inledande formalia

Teckenspråkstolkad 29 januari 2019 Regionfullmäktige

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare

Justeringsdatum

Program
2 av 21
Publicerad
tisdag 29 januari 2019

Teckenspråkstolkad 29 januari 2019 Regionfullmäktige