NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om att säkerställa en god och säker vård för Åmålsborna

Teckenspråkstolkad 29 januari 2019 Regionfullmäktige

Interpellation av Håkan Linnarsson (S) om att säkerställa en god och säker vård för Åmålsborna

Socialdemokraterna Interpellation Vård Håkan Linnarsson Åmål

Program
20 av 21
Publicerad
tisdag 29 januari 2019

Teckenspråkstolkad 29 januari 2019 Regionfullmäktige