NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om att säkerställa en god och säker vård för Åmålsborna

Teckenspråkstolkad RF. 29 januari 2019

Interpellation av Håkan Linnarsson (S) om att säkerställa en god och säker vård för Åmålsborna

Socialdemokraterna Interpellation Vård Håkan Linnarsson Åmål

Program
20 av 21
Publicerad
onsdag 06 februari 2019

Teckenspråkstolkad RF. 29 januari 2019