NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Folkhälsopriset 2018

Teckenspråkstolkad 29 januari 2019 Regionfullmäktige

Pristagare är Borås Fältrittklubb och priset är på 50 000 kronor.

Västra Götalandsregionens nyhetskanal VGRfokus har gjort en artikel om klubben,

läs den gärna här.

https://vgrfokus.se/2019/01/hastar-som-behandling-nu-prisas-ridklubben-for-vardsamarbetet/

Folkhälsopris Borås vårdsamarbete

Program
7 av 21
Publicerad
tisdag 29 januari 2019

Teckenspråkstolkad 29 januari 2019 Regionfullmäktige