NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Folkhälsopriset 2018

Teckenspråkstolkad RF. 29 januari 2019

Pristagare är Borås Fältrittklubb och priset är på 50 000 kronor.

Västra Götalandsregionens nyhetskanal VGRfokus har gjort en artikel om klubben,

läs den gärna här.

https://vgrfokus.se/2019/01/hastar-som-behandling-nu-prisas-ridklubben-for-vardsamarbetet/

Folkhälsopris Borås vårdsamarbete

Program
7 av 21
Publicerad
onsdag 06 februari 2019

Teckenspråkstolkad RF. 29 januari 2019