NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om personalens deltagande i den offentliga debatten

Teckenspråkstolkad 29 januari 2019 Regionfullmäktige

Interpellation av Eva Olofsson (V) om personalens deltagande i den offentliga debatten

Interpellation Eva Olofsson

Program
21 av 21
Publicerad
tisdag 29 januari 2019

Teckenspråkstolkad 29 januari 2019 Regionfullmäktige