NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Interpellation om personalens deltagande i den offentliga debatten

Teckenspråkstolkad RF. 29 januari 2019

Interpellation av Eva Olofsson (V) om personalens deltagande i den offentliga debatten

Interpellation Eva Olofsson

Program
21 av 21
Publicerad
onsdag 06 februari 2019

Teckenspråkstolkad RF. 29 januari 2019